26273274
Målgruppe og metoder

Som regel vil jeg indenfor få dage kunne tilbyde en visitationssamtale, hvor vi i fællesskab afdækker dit/jeres behov, og ud fra det opstiller en plan for et videre kortvarigt eller længerevarende forløb.

Hvilken måde vi skal arbejde på afhænger helt af, hvilket problem der er tale om, og hvem du/I er og hvilke ønsker du/I har.

Jeg arbejder både med voksne og unge, enkeltpersoner, par, familier, grupper og store børn (fra ca. 8 år).

Hvad angår OCD, arbejder jeg med store børn, unge og voksne, individuelt, parvis eller i grupper.